Polityka zwrotów i wymiany jest uregulowana w regulaminie strony. Jeśli stwierdzisz, że to, co otrzymałeś nie jest tym, co zamówiłeś, lub jest wadliwe w jakikolwiek sposób, Runpixie.com chętnie wymieni produkt.

– Wyślij e-mail na adres runpixie@runpixie.com w ciągu 7 dni od otrzymania towaru i daj nam znać, które elementy są nieprawidłowe lub wadliwe. Odpowiemy z instrukcjami dotyczącymi zwrotu i wymiany nieprawidłowego lub wadliwego produktu.

– Zwroty lub wymiana nie będą dokonywane w przypadku, gdy produkty są dostarczane w formie pokazanej na podglądzie.

– Wszystkie zdjęcia są dostępne na stronie internetowej przed zakupem. Obowiązkiem nabywcy jest upewnienie się, że kupuje właściwy produkt, zarówno pod względem zawartości, formy, jak i ilości. W przypadku, gdy produkt jest dostarczony zgodnie z zamówieniem nabywcy, nie będzie dokonywany zwrot ani wymiana.

– Zamówienia na zdjęcia cyfrowe nie będą zwracane, chyba że okaże się, że pobrane zdjęcia mają usterkę techniczną, która jest pod kontrolą Runpixie.com.